Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Creşterea competivităţii la S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. prin diversificarea producţiei şi a serviciilor

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională1. Obiectivul general
Creşterea competitivităţii companiei prin achiziţionarea de tehnologii si echipamente noi, cu efect în producerea de producerea de produse de calitate înaltă pentru industria naţională

2. Obiective specifice
 1. Introducerea în oferta companiei a unei grupe de produse noi - garnituri de etanşare - pentru activitatea de reparaţii a companiei dar şi pentru livrarea către industria naţională
 2. Crearea unei noi unităţi de producţie în cadrul companiei cu creşterea de minim 4 noi locuri de muncă
 3. Crearea unei unităţi de producţie cu efect în creşterea patrimoniului valoric şi tehnic al companiei
 4. Instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor de producţie
 5. Creşterea cifrei de afaceri cu 19 % pentru primii 3 ani după finalizarea investiţiei

3. Indicatori de rezultat
 1. Creşterea cifrei de afaceri (%): 19
 2. Numărul locurilor de muncă create: 4
 3. Numărul locurilor de muncă menţinute: 17

4. Măsuri de informare şi publicitate
 1. Publicarea unui anunţ privind starea proiectului, după semnarea contractului de finanţare, în ziar local cu macheta aprobată de AMPOSCCE, conform Manual de identitate
 2. Publicarea unui anunţ privind finalizarea proiectului, în ziar local cu macheta aprobată de AMPOSCCE, conform Manual de identitate
 3. Afişarea unui banner cu titlul proiectului conform Manual de indentitate AMPOSCCE
 4. Realizarea şi lipirea de etichete autocolante pe fiecare mijloc fix achiziţionat prin proiect
 5. Realizarea unui site dedicat proiectului si a unui link cu siteul UE

5. Beneficiar
S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.
www.cruman.ro
Ploieşti, str. Carpenului, nr.32A, Jud. Prahova, Cod postal 100430
Nr. Registrul Comerţului: J29/2797/1992
CUI: RO1366299


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"